Referat 101020

Referat Årsmøde 10/10-2020

- Hos James og Annette
Deltagere: Peter Bas, Bettina, James, Annette, Henning, Helen, Lone, Peter M, Laila, Bo A, Michelle,

Ole J, Mitch, Vagn, Jørgen, Viggo, Luise, Jens


James blev valgt til dirigent/ordstyrer
Jens blev valgt til referent


Beretning:
Det har været en noget trist sæson da vi er blevet forhindret i at afholde og deltage i en masse træf/arrangementer grundet COVID 19. Dog fik vi kørt Vestkystturen og Fyn rundt med fint fremmøde, desværre var der ikke nok tilmeldte til Viggos tur 'Als rundt', men det blev aftalt, at han/vi giver den et skud mere til næste år .


Viggo kunne godt tænke sig at det blev en ”fast” tur som Vestkyst og Fyn.


Og så er der selvfølgelig kørt en masse små ”private” hyggeture.


Samt at Henrik lige hurtigt stablede en 'Sjælland rundt' på benene, hvilket var et fabelagtigt initiativ.


Der er i skrivende stund 91 medlemmer registreret, som fordeler sig på 83 A-medlemmer og 8 B-medlemmer. Så der har ikke været det ”vanlige” mandefald.


Der afventes stadig at modtage de fysiske diplomer fra Kawasaki. Og samtidig forlyder det fra dem at Vulcan ikke er en uddøende race.


Kontingent:
Det årlige kontingent indbetales 1. januar i det respektive år. Og man blev enige om at fortsætte med uændret kontingent. 
A-medlemmer = 250 Dkr / år
B-medlemmer = 150 Dkr/år


Økonomi:
Der har været en fin omsætning i 2020 (dette skyldes jo at der ikke har været de store udgifter grundet Covid 19).
Men vores dygtige kasserer kunne fremvise et overskud på 23.413,93 gode danske kroner.


Indkommende forslag:
Henrik Mogensen fremsatte forslag om at der skulle være mødepligt til mindst et event pr år. Og blev dette ikke overholdt ville vedkommende blive udmeldt. Dette forslag blev sat til afstemning blandt de fremmødte med følgende resultat:
Stemmer imod : 17

Stemmer for : 0


Valg til bestyrelse:

VP var på valg og blev genvalgt. 
Kasserer var på valg og blev genvalgt.
To menige bestyrelsesposter var på valg og blev begge genvalgt.
Derudover blev Bettina valgt som billagskontrollant.
Tillykke til alle.


Eventuelt:

Der blev spurgt til om der var restriktioner med hensyn til hvem der måtte deltage på ”club” ture
Og det korte svar var/er; 'Nej, det er der ikke - alle gæster er velkomne'.


AF HJERTET TAK FOR DELTAGELSE
SES PÅ NÆSTE TUR